Det här är M4

Längtar du efter att göra lärjungar och vinna nya människor? Är du en blivande pionjär?
M4 ger dig och ditt team stöd genom hela processen att förverkliga er vision om att plantera nytt.

Titta in i en plantering: Klippan Community

Fortsättning från Klippan Community och fler exempel finns under Resurser.

Planteringspodden

Nicklas Mörling träffar gäster som berättar hur de tänker och jobbar.
Spännande teman och frågeställningar kring pionjärarbete.
Hör storys från nya satsningar och vad Gud gör i svensk kristenhet.

RSS Feed: https://feeds.acast.com/public/shows/5e66d0e2e1cfa0234ace612c

Om

Församlingen är Guds primära plan och verktyg för utbredande av Guds rike och uppfyllelsen av missionsbefallningen i världen. Församlingen kan organiseras och uttryckas på en mängd olika sätt, former och i en mängd olika storlekar, men församlingens uppdrag är detsamma oavsett form, storlek och stil.

Församlingsplanteringens enda existensberättigande ligger i fokuset och förmågan att nå de svenskar som ännu inte är en del av en kristen gemenskap eller församling.

Idag finns det ett skriande behov av fler livskraftiga och relevanta församlings-gemenskaper över hela vårt land i allmänhet och i våra storstadsområden i synnerhet.

Mellan 1915-1945 planterades det 560 nya pingstförsamlingar i Sverige. På samma tid ökade pingstförsamlingarna det gemensamma medlemsantalet från 1010 till 76419 medlemmar.

Det finns ett intimt samband mellan församlingsplantering och tillväxt, förnyelse och flexibilitet i församlingsrörelser och kyrkosamfund.

Vi behöver få tillbaka missionsperspektivet på vårt eget land. Sverige är ett missionsland där den överväldigande majoriteten av befolkningen ännu inte är lärjungar till Jesus eller en aktiv del av en kristen  församlingsgemenskap.

I de absolut församlingstätaste regionerna i vårt land är cirka 10 % av invånarna medlemmar i en lokal frikyrkoförsamling.  Men i många regioner och städer ligger siffran så lågt som 1-2 %. Vi tror på, ber om och arbetar för en ny våg av församlingsplantering från Kiruna i norr till Kristianstad i söder, från Strömstad i väst till Stockholm i öst.

Telefon:
0570-155 60
Mobil:
0706-408 508