Vi flyttar till pingst.se

Just nu utvecklar vi församlingsplantering inom Pingst. Pingst Plantering blir Pingst Tillväxt. Denna hemsida kommer inom kort att upphöra och flyttas till pingst.se/tillvaxt

Kontakt vid frågor

Richard Svensson
Verksamhetsledare Pingst Församnling
richard.svensson@pingst.se

Per-Johan Stenstrand
Pingst Tillväxt
per-johan.stenstrand@pingst.se