Event

30NC Event
Den 3 april 2020 kl 13.00-17.00 arrangerar Pingst Plantering tillsammans med Lifecenter Västerås en dag för dig som är intresserad av församlingsplantering och dig som redan är med i ett planteringsteam.
Dagen är öppen för alla intresserade och helt kostnadsfri.

Anmäl dig här

Medverkar gör bl.a Leo Bigger, Daniel Alm, Nicklas Mörling och Per-Johan Stenstrand.
Detta sker i anslutning till Lifecenters konferens This is Life som pågår 3-4 april med bla. Leo Bigger från ICF Zürich.

Välkommen!

Om

Församlingen är Guds primära plan och verktyg för utbredande av Guds rike och uppfyllelsen av missionsbefallningen i världen. Församlingen kan organiseras och uttryckas på en mängd olika sätt, former och i en mängd olika storlekar, men församlingens uppdrag är detsamma oavsett form, storlek och stil.

Församlingsplanteringens enda existensberättigande ligger i fokuset och förmågan att nå de svenskar som ännu inte är en del av en kristen gemenskap eller församling.

Idag finns det ett skriande behov av fler livskraftiga och relevanta församlings-gemenskaper över hela vårt land i allmänhet och i våra storstadsområden i synnerhet.

Mellan 1915-1945 planterades det 560 nya pingstförsamlingar i Sverige. På samma tid ökade pingstförsamlingarna det gemensamma medlemsantalet från 1010 till 76419 medlemmar.

Det finns ett intimt samband mellan församlingsplantering och tillväxt, förnyelse och flexibilitet i församlingsrörelser och kyrkosamfund.

Vi behöver få tillbaka missionsperspektivet på vårt eget land. Sverige är ett missionsland där den överväldigande majoriteten av befolkningen ännu inte är lärjungar till Jesus eller en aktiv del av en kristen  församlingsgemenskap.

I de absolut församlingstätaste regionerna i vårt land är cirka 10 % av invånarna medlemmar i en lokal frikyrkoförsamling.  Men i många regioner och städer ligger siffran så lågt som 1-2 %. Vi tror på, ber om och arbetar för en ny våg av församlingsplantering från Kiruna i norr till Kristianstad i söder, från Strömstad i väst till Stockholm i öst.

Telefon:
0570-155 60
Mobil:
0706-408 508