Om

30 New churches är ett samarbete med Assemblies of God (AG), Church Multiplication Network (CMN), Reach Northeast (RNE) och pastor Jeff Leake som erbjuder sina erfarenheter, kontakter och resurser.

About

30 New Churches is a collaboration with Assemblies of God (AG), the Church Multiplication Network (CMN), Reach Northeast (RNE) and Pastor Jeff Leake offering their experiences, contacts and resources.

Bakgrund

Pingst i Sverige har en historia och ett DNA av att vara en multiplicerande församlingsplanteringsrörelse med fokus på att ge nya människor och nya generationer evangeliet om Jesus Kristus. En våg av församlingsplantering pågår över hela världen med stark tillväxt på alla kontinenter. Sverige är en del av den rörelsen och ser just många nya församlingar etableras.

För att lyckas behöver vi lära oss av andras erfarenheter och ta lärdom av alla de exempel som finns. Här har våra vänner i den amerikanska pingströrelsen Assemblies of God genom Church Multiplication Network och pastor Jeff Leake sträckt ut en hand och ställt sina värdefulla erfarenheter och resurser till förfogande för oss.

Vi är tacksamma för detta och inspirerade av det faktum att Gud talat till oss om att arbeta för 30 nya församlingsplanteringar på 3 år.

Initiativet 30 New Churches har kommit till för att ge ökad kraft till mission och församlingsplantering i den pingstkarismatiska delen av svensk kristenhet genom bl.a. coaching och ekonomi.

Background

The pentecostal movement in Sweden has a story and a DNA of being a multiplying church planting movement focusing on giving new people and new generations the gospel of Jesus Christ. A wave of church planting is taking place worldwide with strong growth on all continents. Sweden is part of that movement and sees many new churches being established.

To succeed, we need to learn from the experiences of others and learn from examples that exist. Our friends in the Assemblies of God, USA, has through the Church Multiplication Network and pastor Jeff Leake stretched out a hand and made their valuable experiences and resources available to us.

We are so grateful for this and inspired by the fact that God has spoken to us to work for 30 new church plants in 3 years.

The 30 New Churches initiative has been formed to give increased power to church planting in the pentecostal church family of Sweden. Mainly through training, coaching and funds.

Moderförsamling

Moderförsamlingen i sin tur utgör det andliga hemmet för församlingen under planteringsfasen. Varje församlingsplanterare tjänar under inflytande och överinseende av sin moderförsamling och dess pastor. Moderförsamlingen bär också ansvaret att denna överenskommelse följs. Församlingsplanteringen tillhör sin moderförsamling och måste följa den verksamhetsinriktning och teologi som gäller där.

Vi ber att Gud ska multiplicera sitt rike genom vårt samarbete!

 

Parent Church

The church is the spiritual home of the congregation during the planting phase. Each church planter serves under the influence and supervision of their parent church and pastors. The parent church also carries the responsibility that this agreement is followed. The church planting belongs to its parent church and must follow the ministry style focus and theology that applies there.

We pray that God will multiply His kingdom through our cooperation!

Aktuella planteringar

Emil & Cecilia Gillsberg,
Hope Dalarna, Mora

Patrik & Kicki Olofsson,
Hope Church, Växjö

Joel & Josefine Öberg,
Lifecenter, Linköping

Jonas & Jennie Sanfridsson,
Lifecenter, Ludvika

Brian & Caroline Dunn,
Stockholm Community Church, Stockholm

Jonatan & Anna Kvist,
SOS, Göteborg

Nicklas & Lydia Mörling,
Tjugofyrakyrkan, Haninge

Gustaf & Yasmin Carlsson,
WAO Church, Visby

Ernesto & Maria Carocca,
WAO Church, Norrtälje

Sofie & Jakob Källström,
WAO Church, Södertälje

José & Helena Soto,
WAO Church, Malmö

Andreas & Jenny Jensen,
SOS, Malmö

Maria Nyman,
Sion, Skänninge

Markus & Emma Duseus,
Generation Church, Jönköping

Emad & Naema Hanna,
Södra Ryd (Arabisk), Södra Ryd

Robert & Josefine Bergström,
Folkkyrkan, Eskilstuna

Johanna & Erik

Johanna & Erik Wennerberg,
Soul Church, Göteborg

Fredrik & Katherine

Fredrik & Katherine Wahlström,
Klippan Community, Skövde

Simon & Hanna Skogström

Simon & Hanna Skogström,
Arise Church, Kungälv

Staffan & Marita Hellström,
Home Church, Karlstad

Mats-Peter Runegrund,
Dreamcenter, Göteborg

Sofia & Benjamin Edman,
Laholm

Sofie & Jakob Källström,
WAO Church, Södertälje

Stina & Kai Johansen,
Centrumkyrkan, Malmö

Telefon:
0570-155 60
Mobil:
0706-408 508