Plantera mera

Den svenska pingströrelsen planterar idag fler församlingar än vad som gjorts på 70 år. Här är några exempel på vad som händer. Använd gärna filmerna för att inspirera nya pionjärer, så är ni också med på resan där vi blir en alltmer sändande rörelse.

Klippan Community Skövde del 1
Ladda ned

Klippan Community Skövde del 2
Ladda ned

Hope Church Växjö del 1
Ladda ned

Hope Church Växjö del 2
Ladda ned

Hope Dalarna del 1
Ladda ned

Hope Dalarna del 2
Ladda ned

Frikyrkoundersökningen: Planteringar växer snabbare

När den senaste upplagan av Frikyrkoundersökningen publicerades i juni 2021 var det flera nya tendenser som visades i frikyrkornas numerära utveckling. Undersökningen görs vart femte år av Øyvind Tholvsen på uppdrag av Sveriges Frikyrkosamråd och presenterar utvecklingen sedan år 2000.

Undersökningens siffror är delvis alarmerande. Mer än en tredjedel av de frikyrkoförsamlingar som fanns år 2000 har lagts ned. Knappt hälften så många nya har bildats. Det innebär också att 18 procent av dagens församlingar har planterats de senaste tjugo åren.

En nyhet är att vi nu även i Sverige kan se att små och framförallt nyplanterade församlingar växer snabbare än stora och etablerade.

Ladda ned Frikyrkoundersökningen 2021

Framåt 2021

Pingst Ledare 2020

Checklistor, policyer och stöd

Här har vi samlat information, blanketter och länkar som en resurs kring Pingst Plantering.

Här finns vår policy kring hur kommunikationen bör fungera när en församling planteras på en ny plats:

Här finns en checklista över formella saker som kan vara bra att tänka på för en ny församling:

Ekonomisk M4-support kan sökas från Pingst på 12 000 kr.
Här finns ett ansökningsformulär för M4:  

Matchfonden

Pingst – Fria församlingar i samverkan har inrättat en fond för att stödja och stimulera församlingsplantering i Sverige. Den kallas för Matchfonden.

Så här fungerar Matchfonden för de planteringar som är en del av programmet:

 • Planteringen samlar in egna medel på 100 000 kr
 • Moderförsamlingen ansöker om motsvarande summa ur Matchfonden
 • Ledningsgruppen för Pingst Plantering behandlar ansökan
 • 3 månader innan planteringens start betalas beviljade medel ut till moderförsamlingen.
 • När planteringen efter 12-36 månader kommit igång påbörjas återbetalning till Matchfonden.
 • Återbetalning sker med 10% av planteringens insamlade medel varje år till hela beloppet är återbetalt. Moderförsamlingen är ansvarig.
 • Samma medel kan sedan beviljas till en ny plantering

Maxbelopp man kan låna är 100 000 kr.

För att Matchfonden ska kunna nyttjas krävs att:

 • Planteraren är avskild i en moderförsamling
 • Moderförsamlingen är medlem i Pingst FFS
 • Moderförsamlingen blir betalningsansvarig
 • Teamet går M4 (Assessment, Basic training, Coaching)

 

 • Ladda ner informationsblad om Matchfonden här
  Matchfonden.pdf
 • Ladda ner ansökningsformulär till Matchfonden här
  Ansökningsformulär-Matchfonden.pdf
  Blanketten fylls i och skickas till:
  Pingst – fria församlingar i samverkan
  Församlingsplantering
  Box 151 44
  167 15 Bromma

Vidare

”Vi vill hjälpa varandra så att våra församlingar senast 2025
planterar fler församlingar än vad som läggs ner”

 

Pingst står tillsammans med 10 samfund och missionsorgan i Sverige bakom det gemensamma målet VIDARE 2025.

Missionsuppdraget handlar om Guds rike och det innefattar bland annat att predika evangeliet, göra lärjungar och plantera församlingar. Det främsta skälet till att plantera nya församlingar är att nå nya människor med evangeliet. Det är det som driver oss. Det är Guds rike som ska växa, inte bara det egna samfundet.

Antalet församlingar är inte det enda som är intressant och det säger förstås inte allt om hur det går i arbetet. Men vi tror att antalet församlingar i Sverige har betydelse. Att församlingar planteras är en frukt av evangelisation och mission. Därför är det totala antalet församlingar i Sverige ett mått på om vårt arbete bär frukt eller inte. Vi är övertygade om att fler församlingar når fler människor.

Läs mer på www.vidare.nu

Telefon:
0570-155 60
Mobil:
0706-408 508